NARODNO VESELJE

Uvjeti sudjelovanja

 
1) Naziv showa (NARODNO VESELJE), interaktivnog televizijskog showa-tv prodaje, u daljnjem tekstu Program, objavljuje MREŽA TV, u daljnjem tekstu Nakladnik, sa detaljima kako su izloženi u ovim Uvjetima. 
 
Program je iz produkcije OMEGA - PRODUKCIJA d.o.o.(u daljnjem tekstu: Producent). Informacije uključene u Program u odnosu na način sudjelovanja, te u odnosu na mogućnost kupnje atraktivnih nagrada za 1 (jednu) kunu, čine sastavi dio ovih Uvjeta.
 
2) Za sudjelovanje se mogu prijaviti sve osobe stare 18 godina ili starije. Radnici i članovi njihovih bližih obitelji (uključujući bilo koje životne partnere) Producenta, trgovačkih društava u sklopu grupacije MREŽE TV i bilo kojeg od njihovih zavisnih društava i / ili agencija povezanih sa ovom tv prodajom, se ne mogu prijaviti za 
kupovinu i osobe koje su se prijavile za ovu tv prodaju ne smiju imati bilo kakvu pomoć bilo koje od tih osoba. 
Sve će takve prijave biti nevažeće.
 
3) Prijavom za sudjelovanje u Programu pristajete na obveze iz ovih Uvjeta.
 
4) Program će se emitirati od 05.07.2014.godine, u večernjem terminu od 21:00 – 23:00 sati. Za vrijeme svakog Programa, jednakopravno sudjeluju sve osobe koje su nazvale niže navedeni broj za vrijeme trajanja Programa. 
 
Pozivatelji koji tokom trajanja Programa budu uključeni u emisiju stječu pravo na kupovinu jednog od 24 atraktivna proizvoda po cijeni od 1 kune. Osobe koje budu spojene uživo u studio moraju poštivati bilo koje uvjete ili upute koje su im priopćene, te Producent i voditelj zadržavaju pravo prekinuti poziv ili odbiti prodaju ukoliko osoba postupa na način koji nije prikladan ili koji može biti u suprotnosti sa bilo kojim pravilima emitiranja, javnom moralu ili sa odredbama bilo kojeg zakona ili propisa. Takve osobe ne smiju, ne ograničavajući se na navedeno, promicati bilo koji proizvod ili uslugu, koristiti neprikladan rječnik ili psovati ili na koji drugi način izreći išta što bi se moglo smatrati štetnim ili uvredljivim za bilo koju osobu, tijelo ili identitet. 
 
Takve osobe prihvaćaju da su isključivo odgovorne za posljedice bilo čega što same odluče izreći za vrijeme sudjelovanja. Sve osobe koje su nazvale broj za sudjelovanje, a nisu dobile mogućnost da sudjeluju u odgovoru u eteru Nakladnika, a samim time i u kupovini proizvoda po cijeni od jedne kune, obavezno dobivaju mogućnost ostvarivanja dodatnih 5 % popusta na sljedećoj kupovini preko tv prodaje Rondo shopa na adresi www.rondoshop.hr s time da prilikom kontaktiranja navedene tv prodaje obavezno izgovore šifru dobivenu prilikom poziva za emisiju.
 
5) Način pozivanja za sudjelovanje u Programu: Sa fiksne telefonske linije i sa mobitela:
 
060 803 031 MREŽA TV
 
060 803 033 SRCE TV
 
Cijena po pozivu je : za poziv sa fiksnih telefona 3,75 kn (PDV uključen). Za poziv sa mobitela 5,05 kn (PDV uključen) Davatelj usluga s dodatnom vrijednošću: Omega Produkcija d.o.o., Barčev trg 6, Zagreb,
OIB: 96575137742
Info mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
6) Producent neće biti odgovoran za kvarove na mreži, telefonskoj liniji ili komunikacijske smetnje bilo koje vrste ili za prijave koje neće biti potpune ili nerazumljive ili koje neće biti zaprimljene. Takve će prijave biti ništavne.
 
KUPLJENI PROIZVODI
 
7) Osobama koje su kupile proizvod u Programu po cijeni od 1 kune ( otkupna vrijednost paketa), isti će biti isporučen od strane Producenta na kućnu adresu u roku ne dužem od 60 dana.
 
8) Odluke Producenta o svim pitanjima će biti konačne i neće se ulaziti u bilo kakvu korespondenciju. Svi kupljeni proizvodi su neprenosivi i nezamjenjivi.
 
9) Nije potrebno bilo što kupiti kako bi se sudjelovalo u Programu.
 
10) Producent (ili bilo koja treća stranka koju imenuje Producent) može koristiti ime i lik kupca i njihove komentare u odnosu na kupljeni proizvod, sve buduće propagandne, marketinške i promotivne svrhe u bilo kojem mediju širom svijeta, bez obavijesti o tome i bez plaćanja bilo kakve naknade. Unatoč tome, a uz iznimku 
gore navedenoga, informacije i podaci ("osobni podaci") koje nam stavite na raspolaganje prilikom prijave, biti će čuvani i korišteni od strane Producenta i njihovih dobavljača i podugovaratelja u svrhu provođenja kupovine. 
 
Vaši osobni podaci mogu također biti dostavljeni Vašem mobilnom operateru ili vladinim tijelima, policiji ili drugim vlastima za vrijeme istrage o bilo kakvim pritužbama zbog sumnje na nezakonite radnje ili kada to zatraži telefonski operater vezano uz sustav naplate za kupovinu proizvoda. Općeniti podaci koji nisu osobni podaci mogu također biti korišteni za svrhu poduzimanja istraživanja tržišta ili prilikom izrade studija, razvojnih projekata i unaprjeđenja odnosnih usluga.
 
11) Osobama koje zovu kako bi sudjelovale u Narodnom veselju preporuča se da isprintaju i čuvaju ove Uvjete. 
 
Info linija za sva pitanja je 01/6624835, i na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
13) Ovi će Uvjeti biti isključivo podložni i tumačeni temeljem zakona i propisa Republike Hrvatske.
 
14) Za primjerak ovih Uvjeta na papiru ili za ime kupca, molimo Vas da dostavite zahtjev na "Interaktivna kupovina" na niže navedenoj adresi Promotora.
 
15) Producent: OMEGA PRODUKCIJA d.o.o. Barčev trg 6, 10000 Zagreb